Giới thiệu Gphar

  25/09/2014

TẦM NHÌN

Phấn đấu trở thành một tổ chức dẫn đầu trong việc tạo sự khác biệt cho cuộc sống Việt Nam  thông qua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chứa đựng trí tuệ của nhân loại và các hoạt chất dược học quý nhất từ thiên nhiên. 

Đã thực hiện và mãi mãi cam kết là một tổ chức tận tụy, chân thành tuyệt đối trong nghiên cứu, hợp tác, đào tạo và phân phối theo hướng đưa đến những giá trị tốt nhất cho cuộc sống của mỗi con người Việt Nam.

NHIỆM VỤ

Nghiên cứu, tìm kiếm và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe dẫn đầu về an toàn và hiệu quả cho con người, từ đó góp phẩn nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ cộng đồng người Việt.

Tạo ra môi trường nuôi dưỡng mơ ước, đào tạo kiến thức và kỹ năng, xây dựng các chân giá trị cho toàn thể nhân viên trong tổ chức, đối tác và cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Các giá trị của chúng tôi bắt nguồn từ mơ ước được kết nối những giá trị của những tấm lòng tận tụy, của sự đam mê khoa học và của trí tuệ cao cấp nhất trên toàn thế giới với chất lượng cuộc sống của mỗi con người Việt Nam; bắt nguồn từ mơ ước tạo ra được môi trường mà ở đó có thể nuôi dưỡng ước mơ, tạo điều kiện cho những đam mê và tinh thần học hỏi, sáng tạo của mỗi thành viên trong tổ chức nhằm tạo ra những giá trị cao nhất cho cuộc sống con người.

1-Chân thành và nhất quán:

Tuyệt đối chân thành và nhất quán trong ứng xử, tuân thủ ở mức cao nhất các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội trong mọi hoạt động đối với khách hàng, đối với đồng nghiệp, đối với môi trường và đối với xã hội.

2-Chấp nhận mọi thách thức để tạo ra giá trị tối ưu:

Luôn sống với đam mê, hướng tới tri thức mới và chấp nhận mọi thách thức khoa học để tạo ra những giá trị tối ưu nhất cho những người xung quanh và cộng đồng.

3- Tập trung vào sức khỏe để tạo ra những giá trị chăm sóc sức khỏe

Chỉ tập trung và mơ ước cải thiện chất lượng sức khỏe con người để tìm kiếm các công trình nghiên cứu, công nghệ bào chế và nguyên liệu ưu việt nhất để tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị cao đối với cộng đồng.

4-Học thường xuyên và thường xuyên đào tạo lại:

Tất cả thành viên trong tổ chức luôn có tinh thần học hỏi cao và sẵn sàng đào tạo lại cho những người xung quanh để cùng trao giá trị cao nhất.

5-Xây dựng tổ chức dựa trên sự đa dạng,  khác biệt nhưng kết nối chặt chẽ của đội ngũ

Đón chào sự khác biệt, nuôi dưỡng sự khác biệt, và xây dựng năng lực vượt trội của tổ chức dựa trên nền tảng của kiến thức, kỹ năng, sức sáng tạo, sự đa dạng, khác biệt nhưng luôn kết nối chặt chẽ của đội ngũ nhân viên.

 

Bình luận

Video hỏi đáp các bác sĩ chuyên khoa về bệnh dạ dày